Stappenplan zorgverzekering kiezen

Hieronder geef ik je mijn persoonlijke overwegingen en mijn stappenplan om een zorgverzekering te kiezen.
Uiteraard is het belangrijk dat je jouw eigen voorwaarden goed in kaart brengt en daarop jouw keuze baseert. Het blijft tenslotte toch maatwerk.

Collectief en vergelijkingssites

Allereerst kijk je of je korting kunt krijgen via een collectief. Dus open je de sites die voor jou van toepassing zijn. Meerder vergelijkingssites gebruiken kan ook interessant zijn. Hiermee heb je alvast je eerste besparing binnengehaald.
Dan volgen de vragen die gaan over de basisverzekering, dus het ziekenhuis, de huisarts (consult wordt volledig vergoed) en medicijnen.

Welk eigen risico

Een belangrijke vraag in het stappenplan zorgverzekering kiezen is: Welk eigen risico kan en wil je dragen?
Het belangrijkste criterium daarvoor is: Kan je het eigen risico betalen als dat nodig is, oftewel heb je dat op dit moment gereserveerd?
Als daarop jouw antwoord ‘nee’ is of als je op zeker wilt spelen hou het dan bij het standaardbedrag van €385,-.
Realiseer je dat ook voorgeschreven medicijnen worden verrekend met het eigen risico, dus als je dagelijks medicatie neemt is dat zeker een belangrijk punt van aandacht.
Een andere vraag is: hoe vaak maak je nu gebruik van de basisverzekering en hoeveel risico denk je volgend jaar te lopen?

Budget, natura of restitutie

Verder rijst de vraag hoeveel vrije keuze je wilt in ziekenhuizen/klinieken:
Budget (beperkte keuze), natura (grotere keuze) of restitutie (volledig vrije keuze).
Verwacht je een ziekenhuisopname het komend jaar dan is het belangrijk om na te gaan of de zorgverzekeraar van jouw keuze een contract heeft afgesloten met het ziekenhuis waar jij graag heen wilt.
Als dit niet het geval is kan het namelijk zijn dat je zelf een flink percentage (veelal 35%) van de totale kosten moet betalen.
Ook kan het gebeuren dat je flinke afstanden moet reizen. Niet alleen voor de opname zelf maar ook voor alle consulten eromheen.
Ga je er vanuit dat jouw kans op opname klein is omdat je gezond leeft, dan kun je overwegen om je premie te verlagen door een natura- of budgetverzekering te kiezen.

Nog een besparingstip

Een handige besparingstip: Sommige verzekeraars geven korting bij premiebetaling per jaar, hoewel er het komend jaar nog maar weinig aanbod is.
De percentages (1-2%) zijn niet hoog, maar nog altijd hoger dan de rente op de meeste spaarrekeningen. Dus als je het bedrag in één keer kunt betalen kan je snel geld uitsparen.
Wanneer je vervolgens elke maand de premie automatisch laat overboeken naar jouw spaarrekening heb je deze voor het daarop volgende verzekeringsjaar alweer bij elkaar gespaard.

Dit waren de uitgangspunten voor een basisverzekering

Dit waren de belangrijkste uitgangspunten voor een basisverzekering. Het eerste deel van jouw stappenplan zorgverzekering kiezen heb je erop zitten!
Je kunt nog veel meer voorwaarden toevoegen maar bedenk dat daarmee de keuze steeds kleiner wordt.

Heeft een aanvullende zorgverzekering nog wel nut?

Al jaren achtereen wordt de aanvullende zorgverzekering verder uitgekleed. In dit Stappenplan zorgverzekering kiezen kun je dan ook de vraag stellen of een aanvullende zorgverzekering nog wel nut heeft.

Voor het antwoord op die vraag bekijk je welke zorg je in het afgelopen jaar heb afgenomen en welk deel daarvan werd vergoed.
Voor mij ligt de focus op alternatieve/complementaire geneeswijzen. Een aparte tandartsverzekering heb ik niet.
Sommige verzekeraars bieden tegen een laag bedrag een tandongevallenverzekering bij een aanvullende verzekering. Als je een zorgverzekering afsluit via Independer krijg je een gratis tandongevallenverzekering. Let op, dit soort verzekeringen betreffen alleen de gebitschade na een eenzijdig ongeval!

Consulten bij complementair therapeuten

De afgelopen jaren heb ik regelmatig consulten afgenomen bij complementair therapeuten onder andere natuurgeneeskunde, psychosociale therapie, osteopathie en homeopathie.
Mijn jaarlijkse borstthermografie wordt helemaal niet vergoed en daarom neem ik die niet mee in mijn vergelijkingen.
Van een aantal opties heb ik geen gebruik gemaakt, zoals fysiotherapie*, brillen en kraamzorg.

Maximum vergoeding is gedaald

In 2021 kon het nog net uit, de premie voor de aanvullende verzekering was lager dan de ontvangen vergoeding.
Voor het komende jaar slaat de balans voor mij door naar de andere kant. Als ik evenveel vergoeding wil krijgen als vorig jaar zou ik een veel duurdere aanvullende verzekering moeten afsluiten.
In 2021 kreeg ik nog een maximum vergoeding van €500,- per jaar (met een dagvergoeding van €40,-).
Nu is dat maximum nu gedaald naar €250 / €350 terwijl de premie meestal is gestegen.

*Het tarief voor reguliere fysiotherapie ligt tussen de € 25 en € 35 per consult van een half uur. 

Wil je volledig vrij zijn in je keuze van therapeut?

Het kan ook zijn dat je volledige vrijheid wilt bij de keuze van een complementair therapeut.
Niet elke therapeut namelijk wordt vergoed door alle verzekeraars. Met name de VGZ-groep hanteert hoge aanvullende voorwaarden voor therapeuten.
Dit betekent dat sommige heel goede therapeuten niet worden vergoed als je bij deze groep een aanvullende verzekering afsluit.

Daarnaast is er een groeiende groep therapeuten die besloten heeft hun eigen pad te gaan.
Zij confirmeren zich niet meer aan de zorgverzekeraars. Dit betekent dat hun consulten niet meer worden vergoed.
Terwijl zij vaak kwalitatief zeer goede behandelingen bieden.

Om het nog wat ingewikkelder te maken…

Om het nog wat ingewikkelder te maken: De basisverzekering en de aanvullende verzekering hoef je niet bij dezelfde verzekeraar af te sluiten.
Hier ben ik niet al te diep ingedoken, ik heb alleen opgezocht wat de Consumentenbond hierover zegt:

“Bij sommige zorgverzekeraarsconcerns kun je een losse aanvullende verzekering afsluiten. Dat regel je bij de verzekeraars zelf.
Moet je premietoeslag betalen bij een losse aanvullende verzekering? Dan kan het zijn dat je alsnog duurder uit bent. Daarnaast is het mogelijk dat je extra gezondheidsvragen moet beantwoorden. Een ander nadeel is dat je met 2 zorgverzekeraars te maken hebt. Dat is administratief wat ingewikkelder. Het declareren van zorgkosten die deels uit de basisverzekering en deels uit de aanvullende verzekering worden vergoed is dan bijvoorbeeld wat omslachtiger.”

De belasting tip die veel mensen niet kennen!

Tot slot nog een mooie belastingtip. 
Van alle afgenomen zorg die niet werd vergoed mag je de bedragen optellen. Het totaal mag je vooraftrekken van de Inkomstenbelasting over dat jaar!
Het verplicht- en vrijwillig eigen risico tellen niet mee voor de aftrek.

De belastingdienst hanteert een drempel, deze wordt hoger naarmate je meer inkomen hebt.

Wat je doet is het volgende:
Je stuurt alle facturen van genoten zorg op naar jouw zorgverzekeraar. Ook de facturen voor bijvoorbeeld borst-thermografie en de tandarts. Jouw zorgverzekering geeft aan het eind van het jaar een prachtig overzichtje van al deze kosten. Dat bewaar je, samen met de facturen, als bewijs bij jouw IB aangifte.

Dus wanneer je geen aanvullende verzekering afsluit, mag je wel alle gemaakte kosten opvoeren. Je bespaart dus op de zorgpremie én op inkomstenbelasting.