Sociale vaardigheden ontwikkelen

Sociale vaardigheden ontwikkelen

Als baby al ontwikkelen we sociale vaardigheden. We leren contact maken met de mensen om ons heen, door geluidjes te maken of door te lachen. Hierdoor kan een kind van vier/vijf jaar doorgaans goed contact maken met andere kinderen en volwassenen. Toch zijn er ook volwassenen en kinderen die hier moeite mee hebben. Bijvoorbeeld doordat er weinig andere kinderen waren en je dus gewoon te weinig ervaring hebt kunnen opdoen. Maar toch: sommige kinderen en volwassenen hebben wel genoeg ervaring opgedaan en hebben alsnog moeite met contact maken. Er kan dan sprake zijn van sociale problemen of sociale angsten.

Het belang van ontwikkelen van sociale vaardigheid in de kindertijd

kind wordt gepest sociale vaardigheden Zodra je als kleutertje naar de basisschool gaat, wordt het belang van sociale vaardigheden groter. Je komt in een groep met veel andere kinderen waarin je je moet aanpassen. De diverse karaktertjes van al deze kinderen bij elkaar zorgt voor een dynamische omgeving, en hoe ga je daar mee om als je 4 turven hoog bent? Sociale angsten of problemen Zoals te verwachten is het ontwikkelen van sociale vaardigheden niet voor elk kind even makkelijk. Een kind kan bijvoorbeeld moeite hebben om voor zichzelf op te komen, snel ruzie maken, pesten of gepest worden, te veel aan volwassenen hangen, zich onzeker voelen of juist erg de baas spelen. Ook vrienden maken en behouden kan lastig zijn. Dit werkt vaak nog vele jaren door, tot ver in de volwassenheid. Bij volwassenen spreken we van grenzen aangeven, voor jezelf opkomen, spreken voor een groep of juist onder vier ogen, feedback krijgen en geven, of ruzie voorkomen en oplossen.

Sociale Vaardigheidstraining, als je het lastig vindt om…

  • voor jezelf op te komen;
  • samen te werken;
  • feedback te krijgen;
  • een ruzie op te lossen;
  • een gesprek met iemand te beginnen;
  • een probleem te bespreken;
  • met eigen of andermans emoties om te gaan.
Het grote voordeel van maatwerk laat zich raden; een kortdurend traject, geheel gericht op jouw vraag. Bovendien bevorderen een-op-een sessies het gevoel van veiligheid , het wordt makkelijker om jezelf te laten zien. In deze sessies werken we middels spel, gesprek en rollenspel aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden, of het verminderen van de sociale angst.

Meer informatie over sociale vaardigheden trainen?

Mail dan naar info@helganooij.nl

Liever bellen of via Signal? Je kunt me bereiken via 06 2541 7221