Systemisch werk, het gezin als systeem

Systemisch werk

systemisch coachen gezinsopstelling Ieder mens functioneert in verschillende systemen. Het familiesysteem staat daarbij voorop. Daarna volgen andere systemen zoals bijvoorbeeld werk, school, cultuur, religie enzovoorts. Bij systemisch werk gaan we aan de slag met opstellingen. In coaching en therapie besteed ik veel aandacht aan deze systemen. We onderzoeken wat er al goed gaat en waar verbeteringen mogelijk zijn. Een opstelling kan veel informatie geven over bijvoorbeeld de gezinsdynamiek. Het kan ook duidelijk maken of je onbewust een bepaalde last meedraagt uit een bepaald systeem. We werken met zogenaamde ‘representanten‘ in de vorm van houten poppen of vloerankers

Een omwisseling van perspectief

Tijdens de opstelling ervaar je hoe anderen in jouw systeem een bepaalde situatie beleven. In feite wissel je even van perspectief. Hiermee verkrijg je nieuwe inzichten. Tevens helpt het je om patronen en dynamiek tussen jou en de ander te begrijpen. Het bijzondere is dat er dan daadwerkelijk iets verschuift binnen het systeem. Met als gevolg dat de last die je ervoer, vermindert of zelfs kan verdwijnen!

Hoe ziet een sessie er uit?

  1. We beginnen met een gesprek waarin ik de vraag van de cliënt helder probeer te krijgen. Ook de context waarin de vraag zich afspeelt (familie, werk et cetera) is van belang.
  2. Wanneer beide zaken helder zijn, gaan we aan het werk. We laten ons nu leiden door de opstelling. Afhankelijk van de vraag en de wens, wordt een vorm van opstellen gekozen die op dat moment het beste past.
De volgende manieren zijn mogelijk: Opstelling met ‘vloer-ankers’ In deze opstellingsvorm gebruiken we zogenaamde vloer-ankers als representanten. Als vloeranker gebruik ik in mijn praktijk matjes. De cliënt plaatst de matjes in een bepaalde positie als ware het personen (of abstracte elementen). zowel de cliënt als ikzelf kan op alle verschillende matjes plaatsnemen en waarnemen en voelen hoe het op die posities is. We kunnen personen of elementen toevoegen of weghalen en zodoende voelen hoe dit het systeem beïnvloedt.  Het gewenste veranderingsproces wordt in gang gezet door bepaalde zinnen uit te spreken en/of rituelen te gebruiken. Opstellingen met poppetjes Bij deze vorm werken we aan tafel en gebruiken we poppetjes om de opstelling neer te zetten. Deze manier van werken voelt vaak heel veilig voor de cliënt. Er kan met een zekere afstand naar de opstelling gekeken worden waardoor er een beter overzicht ontstaat en het beeld van de opstelling wat langzamer kan bezinken. Deze manier van werken brengt vaak helderheid over iemands positie en ook hier kunnen veranderingsprocessen in gang gezet worden.

Meer informatie over systemisch werk?

Mail dan naar info@helganooij.nl

Liever bellen of via Signal? Je kunt me bereiken via 06 2541 7221