Een coachtraject betaald door je werkgever

Een coachtraject betaald door je werkgever

Regelmatig krijgen werknemers een coachtraject betaald door de werkgever vanuit het coachings-en scholingsbudget.

Dit is een potje van waaruit jouw werkgever jou in staat stelt om jezelf te verbeteren en bij- of om te scholen.

Het doel hiervan is de ‘persoonlijke ontwikkeling voor een beter bedrijfsresultaat’.
Met andere woorden, het bedrijf is erbij gebaat als jij goed in je vel zit!

In welke gevallen kun je hiervan gebruik maken?

Wanneer je bijvoorbeeld overspannen bent of een burn-out hebt is het van groot belang dat je je laat ondersteunen. Ondersteuning bevordert de snelheid van jouw herstel en dus wordt de ziekteperiode verkort of wordt uitval voorkomen.

Verder zie ik mensen die de juiste balans tussen werk en privé zoeken en daarbij de objectieve blik van een ervaren coach inroepen.

Andere vlakken waarop mijn hulp wordt ingeroepen zijn bijvoorbeeld het vergroten van persoonlijke assertiviteit en leren omgaan met stress en werkdruk.

Verder gebeurt het ook dat iemand niet op de juiste plek blijkt te zitten. Dan gaan we op zoek naar mogelijkheden om dat te verbeteren.

Mijn beroepsgeheim en jouw privacy

In mijn praktijk begeleid ik regelmatig cliënten die van hun werkgever een budget hebben gekregen voor coaching.

Belangrijk is om te weten dat de inhoud van deze trajecten altijd privé is en blijft, hierbij beroep ik mij op mijn beroepsgeheim. Dit betekent dat ik een werkgever nooit op de hoogte zal stellen van de onderwerpen of inhoud van onze gesprekken.

Je hoeft over de inhoud dus geen verantwoording af te leggen tenzij je dat zelf graag wilt.
Een werkgever mag wel vragen naar de voortgang van een traject. Informatie die ik deel met jouw werkgever stem ik hoe dan ook eerst af met jou.

Jouw kwaliteiten inzetten en valkuilen herkennen

Welke kwaliteiten heb jij die je bewust kunt inzetten in je werk? En weet je ook welke valkuil je wel eens tegenkomt en hoe je deze kunt veranderen in effectief gedrag?

Uiteraard zijn dit vaardigheden die jou niet alleen in je werk maar ook in privésituaties voordeel bieden!

Facturering en fiscaal voordeel voor de werkgever

Facturering van een traject doe ik rechtstreeks aan jouw werkgever nadat deze schriftelijk akkoord is gegaan met de offerte.

Naast het voordeel van een effectief presterende werknemer is er ook een fiscaal voordeel voor de werkgever. De kosten mogen namelijk worden opgevoerd voor de belastingdienst als scholingsaftrek.

Op de pagina Tarieven en vergoedingen lees je meer over de kosten van een coachtraject.

SLIM: Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb

Logo SZW

Het is sinds 1 januari 2020 voor werkgevers ook mogelijk om subsidie aan
te vragen bij Het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid.
Deze nieuwe subsidieregeling is in het leven geroepen om Nederlandse mkb- en grootbedrijven te stimuleren te blijven investeren in de ontwikkeling en leercurve van medewerkers om zich beter te kunnen wapenen tegen ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, vergrijzing, de jacht op talent, toename van de aandacht voor stress en burn-out, uitval door ziekte of ongeval, functieverandering door automatisering.

Mkb-werkgevers hebben in de praktijk vaak minder tijd, geld of kennis ter beschikking hiervoor dan grotere bedrijven. Leren en ontwikkelen is echter ook binnen het mkb ontzettend belangrijk!
Als leren en ontwikkelen voor medewerkers vanzelfsprekender wordt, zal de flexibiliteit op de arbeidsmarkt toenemen en zullen een aantal problemen voor individuele bedrijven beter oplosbaar blijken. Deze regeling geeft een financiële impuls.

Voor wie is de subsidie uit de SLIM-regeling bedoeld

Drie doelgroepen komen in aanmerking voor de SLIM-subsidie:

  • Individuele mkb-ondernemers.
  • Grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.
  • Samenwerkingsverbanden in het mkb zoals O&O-fondsen, brancheorganisaties en onderwijsinstellingen.

Dus vraag naar de mogelijkheden bij jouw werkgever!

Wil je een afspraak maken om te starten met een coachtraject? Of wil je eerst meer informatie over hoe je het gesprek met je werkgever kunt ingaan? Gebruik onderstaande button.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *