Suppletie, een onderbelichte schakel bij chronische overprikkeling

Suppletie, een onderbelichte schakel bij chronische overprikkeling

Ieder van ons heeft wel eens momenten waarop de prikkelverwerking stagneert. Als je het druk hebt en vermoeid bent bijvoorbeeld, dan is alles te veel en raak je geïrriteerd. Er is sprake van een *overprikkeld zenuwstelsel.
Wanneer het vervolgens niet mogelijk is om rust te nemen en de spanning oploopt kom je in de fight-flight-freeze-stand.
Het zenuwstelsel komt weer in de normale stand als je na die drukke dag een nachtje lekker kunt slapen, de stress wordt afgevoerd en het systeem herstelt zich.

Wanneer is er sprake van chronische overprikkeling

In een aantal gevallen, zoals bij hersenletsel, AD(H)D, chronisch vermoeidheid syndroom, maar ook bij hoog sensitieve personen (HSP) en mensen met autisme spectrum stoornissen zien we dat de prikkelverwerking continu verstoord is. Daarnaast komen alle prikkels versterkt binnen.
Dit heeft tot gevolg dat het stresssysteem permanent in de hoogste staat van paraatheid staat, het is niet mogelijk om tot rust te komen met als gevolg dat er een neerwaartse spiraal ontstaat.

Het is daarom van groot belang om in te grijpen en dit moet gebeuren daar waar het probleem zich afspeelt, namelijk bij de prikkeloverdracht in de hersenen.

Hoe werkt prikkeloverdracht in de hersenen

‘Een mens heeft naar schatting 100 miljard zenuwcellen. Verreweg het grootste deel daarvan bevindt zich in het centraal zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg). Zenuwcellen zijn de informatie- en signaalverwerkers van het lichaam. Een specifiek kenmerk van zenuwcellen is dat ze prikkelbaar zijn; ze kunnen signalen ontvangen en doorgeven zonder verlies van signaalsterkte. In de hersenen bevinden zich circuits van zenuwcellen die een groot aantal lichaamsfuncties regelen en ook verantwoordelijk zijn voor ons denkvermogen.’ (Wikipedia)

Hersencellen communiceren met elkaar door middel van neurotransmitters. Deze werking van de synapsensignaalstoffen dragen onder andere zenuwimpulsen over in de synapsen tussen verschillende neuronen in het zenuwstelsel. Ze maken receptoren in de zenuwcel-membranen actief, waardoor een boodschap kan worden doorgegeven van de ene zenuwcel aan de andere.
Een NMDA-receptor (N-methyl-D-aspartaat) is een eiwit dat de synapsen als het ware verbindt met de intracellulaire ruimte van postsynaptische neuronen. NMDA-receptoren zijn van belang voor neuronale ontwikkeling, synapsvorming en spelen een rol bij informatieverstrekking. Echter, onder pathologische omstandigheden kan de NMDA-receptor overactief worden en schade toebrengen aan de neuronen (Zoutewelle, 2017).

Een overactieve NMDA-receptor tot rust brengen

Een NMDA-receptor die overactief is door een tekort aan remmende substanties, stimuleert neuronen juist te sterk, er is sprake van overprikkeling.
En hier komen we bij de onderbelichte schakel, namelijk de substantie die de NMDA-receptor remt. Deze vinden we in de vorm van magnesium bisglycinaat.
Voor optimale werking is het noodzakelijk om hiernaast ook taurine, glycine en p-5-p te nemen.

Magnesium is een mineraal dat voorkomt in onze voeding. Helaas heeft het westerse voedingspatroon een relatief tekort aan magnesium. Stress en het gebruik van medicijnen zijn factoren waardoor ons systeem ook nog eens extra magnesium verbruikt.
Magnesium kan een positief effect hebben bij onder meer:

  • Traumatische hersenschade
  • Hersenbloedingen
  • Depressie
  • Epilepsie
  • Migraine
  • Energietekort
  • Stress
  • Hoge spierspanning en spierkramp
  • Concentratieproblemen
  • Angstklachten

Aangezien magnesium voorkomt in veel vormen en doseringen is het belangrijk om je te laten adviseren en begeleiden door een orthomoleculair adviseur.
Ook als je medicijnen gebruikt raad ik je aan om altijd een deskundigádviseur te raadplegen die op de hoogte is van mogelijke interacties.

 

*Overprikkeling is een uitputtende situatie die een neurologische oorsprong kent en die ontstaat als er meer informatie (in de vorm van prikkels) wordt ontvangen dan de hersenen kunnen verwerken. Een prikkel is informatie die we krijgen via onze zintuigen; zien, horen, ruiken, proeven, voelen (externe prikkels) of via onze gedachten of ons lichaam (interne prikkels).

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *