Supplementen bij chronische overprikkeling

Supplementen bij chronische overprikkeling

Ieder van ons heeft wel eens momenten waarop we moeite hebben om prikkels te verwerken. Als je het druk hebt en vermoeid bent bijvoorbeeld, dan is alles te veel en raak je geïrriteerd. Er is dan sprake van een overprikkeld* zenuwstelsel.

Wanneer je vervolgens geen rust kunt nemen en de spanning oploopt kom je in de fight-flight-freeze-stand. Na een nachtje goed slapen komt het zenuwstelsel weer in de normale stand, de stress wordt afgevoerd en het systeem herstelt zich.

Als dit langere tijd achtereen niet gebeurt ontstaat chronische overprikkeling waarbij supplementen kunnen worden ingezet om de overprikkeling op lichaamsniveau te verminderen.

Wanneer is er sprake van chronische overprikkeling

In een aantal gevallen, zoals bij hersenletsel, AD(H)D, chronisch vermoeidheid syndroom, maar ook bij hoog sensitieve personen (HSP) en mensen met autisme -vormen zien we dat de prikkelverwerking continu verstoord is. Daarnaast komen alle prikkels ook nog eens versterkt binnen.

Dit heeft tot gevolg dat het stresssysteem permanent in de hoogste staat van paraatheid staat, het is niet mogelijk om tot rust te komen met als gevolg dat er een neerwaartse spiraal ontstaat.

Het is daarom van groot belang om in te grijpen en dit moet gebeuren daar waar het probleem zich afspeelt, namelijk bij de prikkeloverdracht in de hersenen.

Heb je moeite om de dag te starten? Kan je slecht tot rust komen? Of wil je gewoon meer balans ervaren en je lekker voelen? Misschien heb je wel een te kort aan neurotransmitters. Vraag hier een neurotransmitters-test aan.

Hoe werkt prikkeloverdracht in de hersenen

‘Een mens heeft naar schatting 100 miljard zenuwcellen. Verreweg het grootste deel daarvan bevindt zich in het centraal zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg). Zenuwcellen zijn de informatie- en signaalverwerkers van het lichaam.

Een specifiek kenmerk van zenuwcellen is dat ze prikkelbaar zijn; ze kunnen signalen ontvangen en doorgeven zonder verlies van signaalsterkte. In de hersenen bevinden zich circuits van zenuwcellen die een groot aantal lichaamsfuncties regelen en ook verantwoordelijk zijn voor ons denkvermogen.’ (Wikipedia)

werking van de synapsen

Hersencellen communiceren met elkaar door middel van neurotransmitters. Deze signaalstoffen dragen onder andere zenuwimpulsen over in de synapsen tussen verschillende neuronen in het zenuwstelsel.

Ze maken receptoren in de zenuwcel-membranen actief, waardoor een boodschap kan worden doorgegeven van de ene zenuwcel aan de andere.

Een NMDA-receptor (N-methyl-D-aspartaat) is een eiwit dat de synapsen als het ware verbindt met de intracellulaire ruimte van postsynaptische neuronen. NMDA-receptoren zijn van belang voor neuronale ontwikkeling, synapsvorming en spelen een rol bij informatieverstrekking.

Echter, onder bepaalde omstandigheden kan de NMDA-receptor overactief worden en schade toebrengen aan de neuronen (Zoutewelle, 2017).

Een overactieve NMDA-receptor tot rust brengen

Een NMDA-receptor die overactief is door een tekort aan remmende stoffen, stimuleert neuronen juist te sterk. Er is dan sprake van overprikkeling.

En hier komen we bij de onderbelichte schakel, namelijk een belangrijke stof die de NMDA-receptor remt. Deze vinden we in de vorm van magnesium bisglycinaat. Voor optimale werking is het noodzakelijk om hiernaast ook taurine, glycine en p-5-p te nemen.

Magnesium is een mineraal dat voorkomt in onze voeding. Helaas heeft het westerse voedingspatroon een relatief tekort aan magnesium. Stress en het gebruik van medicijnen zijn factoren waardoor ons systeem ook nog eens extra magnesium verbruikt.

Magnesium kan een positief effect hebben bij onder meer:

  • Traumatische hersenschade
  • Hersenbloedingen
  • Depressie
  • Epilepsie
  • Migraine
  • Energietekort
  • Stress
  • Hoge spierspanning en spierkramp
  • Concentratieproblemen
  • Angstklachten

Aangezien magnesium voorkomt in veel vormen en doseringen is het belangrijk om je te laten adviseren en begeleiden door een orthomoleculair adviseur.

Bovendien is het zinvol om bij overprikkeling een neurotransmitters-test te doen. Met deze test wordt de balans tussen een aantal signaalstoffen in de hersenen in kaart gebracht. Zodoende is het mogelijk om nog meer maatwerk te leveren.


Ook als je medicijnen gebruikt raad ik je aan om altijd een deskundig adviseur te raadplegen die op de hoogte is van mogelijke interacties.

*Overprikkeling is een uitputtende situatie die een neurologische oorsprong kent en die ontstaat als er meer informatie (in de vorm van prikkels) wordt ontvangen dan de hersenen kunnen verwerken. Een prikkel is informatie die we krijgen via onze zintuigen; zien, horen, ruiken, proeven, voelen (externe prikkels) of via onze gedachten of ons lichaam (interne prikkels).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *