Therapeutische Handpoppen

Werken met therapeutische handpoppen

Vooral bij jonge kinderen, verlegen kinderen, getraumatiseerde kinderen of kinderen die makkelijk sociaal gewenste antwoorden geven, is het praten via therapeutische handpoppen een erg fijne en doeltreffende methode.

Waarbij helpt de therapeutische handpop?

Ik zet therapeutische handpoppen in om kinderen uit te dagen tot communicatie, deelname en interactie.
De poppen zijn ook effectief bij het spelenderwijs stimuleren van de ontwikkeling én ze bieden veiligheid bij het oefenen met nieuwe vaardigheden.

Kinderen laten veel meer van zichzelf zien in de aanwezigheid van de pop. Ze laten zich makkelijker uitdagen om dingen te doen die ze eigenlijk best eng vinden. Ook praten ze makkelijker met en via de pop omdat deze de rol aanneemt van een vriendje. Hierdoor valt er vaak meer te bereiken in een sessie of behandelprogramma.

Met de pop kan ik inspringen op allerlei situaties die zich voordoen, zoals:

 • ontdekken wat er in het kind leeft;
 • duidelijk krijgen hoe het kind een bepaalde situatie ervaart;
 • bepalen waar het kind moeite mee heeft;
 • duidelijk krijgen hoe het kind denkt;
 • ontdekken wat het kind (niet) nodig heeft;
 • het kind uitdagen zich te uiten;
 • uitdagen om grenzen te verleggen;
 • het kind laten oefenen met nieuwe vaardigheden;
 • veilig een spiegel voorhouden;
 • alternatieven geven voor bestaand gedrag;
 • en ondersteunen in de taalontwikkeling.

Voorbeelden van  het effect van de handpop

Het is fantastisch om te zien welke uitwerking de handpop op een kind kan hebben!

Kinderen die nauwelijks iets durfden te zeggen, lieten de pop vragen stellen en gaven hierop antwoord; een kind dat weinig emotie en betrokkenheid toonde, liet via de pop zien wat er in hem leefde; een flink aantal kinderen die geen initiatieven durfden te nemen gingen samen met de pop op verkenning uit.

Een pop biedt veiligheid

Dat een kind zich makkelijker door een pop laat uitdagen, komt doordat er van de pop geen enkele dreiging uitgaat. Kinderen hoeven dan niet te presteren of zich te bewijzen .

Het wegvallen van dreiging of verwachting maakt dat een spontane communicatie op gang kan komen. Het kind ervaart de pop als een onvoorwaardelijk vriendje – als een gelijke – en niet als hulpverlener.

Wanneer een kind kan praten tegen of met de handpop voelt het zich vrijer en veiliger. Dit komt uiteindelijk de resultaten van de behandeling ten goede. Soms vindt het kind het fijn om zelf één van de handpoppen te gebruiken en zich er (letterlijk) achter te verschuilen. In zo’n geval praten we beiden via de poppen.

Even voorstellen: Sophie en Jip!

Sophie en Jip wonen bij mij in de praktijk en ze vinden het altijd erg leuk om vriendjes te worden met de kinderen die op bezoek komen!

Vriendjes worden met Sophie en Jip? Maak een afspraak!

Ja, ik wil een afspraak maken

therapeutische handpop JipTherapeutische handpoppen Sophie

 


Meer informatie over de therapeutische handpoppen?

Neem dan contact op of maak een afspraak met de praktijk.

Liever bellen? Bel dan direct naar: 06 2541 7221