Systemisch werken, het gezin als systeem

Systemisch coachen Elk individu functioneert in verschillende systemen. Het familiesysteem staat daarbij voorop. Daarna volgen andere systemen zoals bijvoorbeeld werk, school, cultuur, religie enzovoorts. In coaching en therapie besteed ik┬áveel aandacht aan deze systemen. We onderzoeken wat er al goed gaat en waar verbeteringen mogelijk zijn. Een opstelling kan veel informatie geven over bijvoorbeeld de … Meer lezen over Systemisch werken, het gezin als systeem